Potrzebujesz pomocy w wyborze?
Zadzwoń: 795 044 111

Program Moja Woda – czyli jak dostać 5000zł na zbieranie deszczówki

Program Moja Woda to rządowa inicjatywa mająca na celu ochronę coraz mniejszych zasobów wody poprzez zwiększenie ich retencji na obszarze działek przy budynkach jednorodzinnych, a także wykorzystywanie zgromadzonej deszczówki i wód roztopowych. Ukończenie programu zaplanowano na rok 2024 r. Masz zatem czas, aby dostać 5000 zł. Jak to zrobić? Sprawdź nasz poradnik. Postępujące zmiany klimatu wywierają bardzo niekorzystny wpływ na hydrogeniczne warunki Ziemi. Co prawda sumaryczna roczna ilość opadów nie ulega dużym wahaniom, ale ich charakter jest coraz bardziej nieprzewidywalny. Wydłużają się okresy suszy albo nasilają się gwałtowne opady powodujące powodzie. Eksperci zajmujący się zmianami klimatu są zgodni, że do 2050 roku poziom wód gruntowych znacznie się obniży, co z kolei negatywnie wpłynie na naturalne zbiorniki wodne. Może dojść do niekontrolowanego parowania wody w efekcie czego nastąpi zmniejszenie jej zasobów, co z kolei grozi długotrwałą suszą.


Dla kogo jest przeznaczona dotacja z programu Moja Woda?

Każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny może się ubiegać o  dotację na zbieranie deszczówki. Beneficjenci programu zobowiązują się do budowy i uruchomienia instalacji służącej do zatrzymywania i zagospodarowania wody deszczowej lub roztopowej.

Dotacja obejmuje między innymi:

  • zakup przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien,
  • zakup i montaż wpustów do zbiorników,
  • montaż instalacji rozsączającej,
  • zakup zbiorników retencyjnych,
  • montaż i uruchomienie instalacji do nawadniania lub innego wykorzystania zebranej wody.

Dofinansowanie otrzymane w programie Moja Woda jest bezzwrotne pod warunkiem, że instalacja będzie działać przez minimum 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

W ramach programu Moja Woda wymagane jest, aby na terenie nieruchomości stał mieszkalny budynek jednorodzinny, przy czym wody opadowe mogą być zbierane na terenie całej działki. Tym samym instalacja może obejmować także budynki gospodarcze i garaże.

Należy pamiętać, że osoba fizyczna, które planuje zatrzymaną wodę deszczową lub roztopową wykorzystać do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej nie może zostać beneficjentem programu Moja Woda.

Cały program Moja Woda zakłada sfinansowanie ponad 20 000 przydomowych instalacji.

Jakie dopłaty są przewidziane za zbieranie deszczówki?

Budżet przewidziany na realizację programu Moja Woda wynosił w pierwszej edycji 100 mln zł. W kolejnej edycji do dyspozycji wnioskodawców jest 160 mln. Wszystkie wnioski o dotacje są przyjmowane, a następnie obsługiwane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które w kolejności zawierają umowy z beneficjentami.

Z programu Moja Woda można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 80% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę lecz nie więcej niż 5000 zł na jedno gospodarstwo domowe.

Ile trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku?

Ze względu na bardzo dużą ilość składanych wniosków, szacowany czas rozpatrzenia jednego wniosku wynosi od 1 do 2 miesięcy. Każdy potencjalny inwestor otrzyma z urzędu pismo z informacją o pozytywnej lub negatywnej decyzji.

Jakie dokumenty będą wymagane do uzyskania dotacji?

Faktury/rachunki opłacone, protokoły odbioru w przypadku montażu przez firmę lub oświadczenie o samodzielnym montażu zgodnie ze wzorem, dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania, druk zapotrzebowania zgodnie ze wzorem, ewentualnie inne (np. dokumenty potwierdzające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w przypadku nowo budowanych domów). Faktury/rachunki muszą być wystawione na wnioskodawcę i posiadać opis zgodny z realizowanym zadaniem. Może być to jeden dokument, może być kilka. W protokole odbioru muszą być wyszczególnione użyte materiały, zainstalowane elementy i wykonane prace, zgodnie z załącznikiem G2 we wniosku.

Od kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym. Ostateczny termin podpisywania umów z beneficjentami programu Moja Woda został ustalony na dzień 3 czerwca 2024 roku. Wypłaty dofinansowania z tego tytułu dokonywane przez WFOŚiGW do 31 grudnia 2024 roku.

Jak składać wnioski w programie Moja Woda?

Wnioski o dotację w ramach programu Moja Woda należy składać w wojewódzkich oddziałach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW).

Można to zrobić w wersji elektronicznej na formularzu dostępnym w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie urzędu. Aby tego dokonać należy założyć konto użytkownika i posiadać podpis elektroniczny. Po zalogowaniu na stronie internetowej NFOŚiGW, trzeba wypełnić wniosek o uzyskanie dotacji, a potem potwierdzić do przy użyciu podpisu elektronicznego.

Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego są zobowiązane dostarczyć wypełniony formularz wniosku do właściwego WFOŚiGW. Trzeba przy tym pamiętać, że wniosek w składany w wersji papierowej musi zawierać na pierwszej stronie kod kreskowy, a zatem powinien być wygenerowany przez GWD. Potencjalny beneficjent programu Moja Woda musi wykonać dokumentację fotograficzną aktualnego stanu posesji, na której będzie zamontowany system odzysku wody deszczowej. Obowiązek ten dotyczy stanu nieruchomości przed, w trakcie oraz po wykonaniu instalacji. Taką dokumentację należy dołączenia do wniosku o dotację.

ZOBACZ INNE PORADNIKI


Jak dobrać falownik ? Poradnik

Jaką pompę do wody wybrać?

Jak zbierać deszczówkę?

Jaka pompa głębinowa jest najlepsza ?

Jak głęboko zanurzyć pompę głębinową ?

Jak dobrac średnicę pompy głębinowej ?

(94)
Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy w doborze pompy? Zadzwoń:
795 044 111
tel: 601266358
fax: (23) 654 34 80

lub napisz: watermark.adam@gmail.com

pn -pt 8:00 do 19:00
sobota 8:00 do 15:00